Психосоматични разстройства

Терминът "психосоматично заболяване" (от гръцката психика - душата, сомата - тялото) няма точна дефиниция. Най-често, използвайки този термин, те искат да опишат физическите (соматични) заболявания, чието развитие е свързано с умствени фактори. Въпреки това, никаква соматична болест не е причинена единствено от тях. Тя винаги има биологична (органична) причина за появата.

Например, ако човек е заразен с Mycobacterium tuberculosis, тогава той може да се разболее. Но много хора, заразени с тази бактерия, не развиват заболяването. За развитието на заболяването са необходими и други фактори: наследствена чувствителност, фактори на околната среда (например живеене в близки квартали), недохранване, социални или психически стрес (например загуба на близък човек и последваща депресивна реакция). Биологичните, екологичните, социалните и умствените фактори в комбинация водят до това, че човек, заразен с микобактериум, страда от туберкулоза. В този случай терминът "психосоматичен" просто означава комбинация от физически и психически фактори, които създават условия за развитие на болестта.

Оставете Коментар